2021-03-17: Business Model Canvas i Prime Arch

Publicerad den 2021-03-17
Patrik Hallén


Äntligen har Prime Arch officiellt stöd för att modellera affärsmodeller.

Det har krävt mycket analys och långa diskussioner i Change Advisory Board.

Anledningen är att Osterwalder har till stor del valt metaobjekt i sin "canvas" som inte finns representerade i mer traditionella ramverk. Frågan vi har brottats med är vilka nya metaobjekt som ska tillföras till metamodellen och hur dessa ska förhålla sig till övriga metaobjekt.Nu är analysen klar och vi släpper en ny vytyp: Affärsmodellkarta

Vi släpper givetvis även flera spännande metaobjekt såsom Intäktsström och Kundkanal. 

Läs mer om du analysen gjorts och vilka överväganden som ligger bakom valet av metaobjekt och mappningen till Prime Arch här: Osterwalders Business Model Canvas och Prime Arch