2021-09-14: Tre sätt att använda plattform i verksamhetsarkitekturen

Publicerad den 2021-09-14
Patrik Hallén


Vi har nu publicerat tre artiklar som beskriver tre olika användningsområden för vad man kan använda plattform till:

Första användningsområdet handlar om att visa vilken teknik som används bakom olika applikationer. Ett annat område är för att beskriva hur infrastruktur virtualiseras med hjälp av mjukvara. Det tredje och sista området handlar om att visa vilka delar i plattformen som använts för att utveckla en applikation.

Vi visar hur några utvalda metaobjekt används och vi har valt ut några konkreta exempel på produkter för att ytterligare öka förståelsen för vad en plattform är. I varje användningsområde finns det samverkan med andra dimensioner.

Prime Arch Extended bygger på Zachmans skiktning av verksamhetsarkitekturen i olika nivåer. I Plattformsdimensionen är det centrala metaobjektet PL31 Plattform. Detta objekt kopplas naturligt med objekt på nivå 3 från andra dimensioner. Se exempel nedan:I den första artikeln beskriver vi Visa tekniken bakom applikationer.

Trevlig läsning!