2021-10-08: Release av Prime Arch för Sparx EA version 5.1!

Publicerad den 2021-10-08
Martha Edman


Sedan senaste releasen har vi jobbat hårt med att utveckla konfigurationen av Prime Arch vidare. Prime Arch har bland annat utvecklats genom två omarbetade dimensioner: Styrning och Implementering. 

Uppdateringen är kostnadsfri för de som tidigare har köpt värdepaketet som innehåller konfigurationen. Den distribueras som en ny MDG som installeras över den gamla versionen (ersätt befintlig fil).

Nyheter som ingår i 5.1:

 • Omarbetad dimension: Styrning
 • Omarbetad dimension: Implementering
 • Tagged Values för Applikation (A21)
 • Kompletterade QuickLinks

En beskrivning av nyheterna följer nedan. 

Omarbetad dimension: Styrning

Under våren upptäckte vi ett behov av att genomföra en omarbetning av styrningsdimensionen. Anledningen var ett konstaterande av att flera metaobjekt låg på fel nivå på grund av att dessa var ärvda från tidigare ramverk och därav saknade förklaring. Många relationer bedömdes också vara tveksamma.

Omarbetning har skett i största möjliga mån baserat på Business Motivation Model (BMM) från OMG och har mynnat ut i att metaobjekt har tillkommit, flyttats eller tagits bort.
Omarbetad dimension: Implementering

Även implementeringsdimensionen har genomgått omarbetning. Detta har varit en relativt orörd dimension fram till nu och behovet av vidareutveckling har uppstått.

Målet har varit att synka dimensionen mot kända standarder så som Atlassian och SAFe. 
Tagged Values för Applikation (A21)

I den här releasen presenterar vi ett antal nya tagged values för metaobjektet Applikation (A21). Dessa har kommit till genom förfrågan från kund och utvärderats internt. För utvärdering har vi använt självklassningsverktyget Klassa som referens.

Nya taggar: 

 • Systemägare (fritext)
 • Systemansvarig (fritext)
 • Leverantör (fritext)
 • System driftsatt (datum)
 • System avvecklat (datum)
 • Personuppgifter (drop-down)
 • Konfidentialitet (drop-down)
 • Riktighet (drop-down)
 • Tillgänglighet (drop-down)
 • Driftmiljöer (drop-down)
 • Senast reviderad (datum)
 • Senast reviderad kommentar (fritext)


Länkar

 

Applikation