2022-02-25: Ny blogg-serie om hur Prime Arch används i praktiken

Publicerad den 2022-02-25
Patrik Hallén


Vi har fått in många frågor om hur man använder Prime Arch i praktiken.

Exempel på frågor:

  • Hur fångar man krav?
  • Varför är det viktigt att ha förmågor? Räcker det inte med processer?
  • Hur kopplar man informationsmodelleringen till utvecklingsarbetet?
  • Vad är det för skillnad på en F31:a och en F32:a? Hur ska man tänka?

Jag tolkar det som att många har börjat med det mest grundläggande, att skapa enkla kompositioner i olika modeller. Kul!

När man sedan ska omsätta det i praktiken så blir det klurigare och man hittar ingen röd tråd i appen som beskriver detta.

Här är lösningen på era behov - en blogg-serie i 24 delar. Men ni slipper vänta på den till december...

Denna blogg-serie utgår från ett fiktivt case på temat HR och rekrytering, något som de flesta kan relatera till. Målet är att på ett pedagogiskt och illustrativt sätt beskriva översiktligt hur man kan bedriva verksamhetsutveckling med Prime Arch som stöd för modellering, arkitektur och analys.

Här är en länk till det första avsnittet: Del 1. Introduktion och beskrivning av caset

Trevlig läsning!