2022-09-16: Plan för konsolidering av IT-system

Publicerad den 2022-09-16
Patrik Hallén


I artikeln Plan för konsolidering av IT-system beskriver vi hur applikationer på ett övergripande sätt kan klassificeras för att få en uppfattning om potentialen att konsolidera antalet system i syfte att förenkla och effektivisera applikationsförvaltningen.

Vi visar även i ett fiktivt exempel hur planen kan visualiseras i en något som vanligen kallas "IT-roadmap" där man tydligt kan se hur applikationerna konsolideras steg för steg. För att illustrera förändringen över tid används implementeringsdimensionen.

Trevlig läsning!