2023-02-03: Beskrivning av informationsmängder

Publicerad den 2023-02-04
Patrik Hallén


Två viktiga aspekter för att bedöma kvaliteten på ett definierat objekt i verksamhetsarkitekturen är "namn" och "beskrivning". Namnet ska ge en vägledning till vad objektet representerar, och beskrivningen ska förklara mer i detalj vad objektet representerar. Dessa kriterier gäller inte minst namngivna informationsmängder i informationsarkitekturen, t ex entitetsgrupper (I41) som ibland refereras till som "IKEA-lådor".

När man överblickar ett antal IKEA-lådor i syfte att hitta något är etiketten på lådan avgörande för att snabbt hitta rätt låda. Genom att lyfta på locket ser man snabbt om det man söker finns i just den lådan eler inte. Men om man ska ordna hemmet och placera ett visst objekt i en viss IKEA-låda blir det ännu viktigare att förstå tanken bakom namnet - "vilka saker ska ingå och vilka ska inte ingå?". Här har vi stor nytta av en kort och koncis men samtidigt förklarande beskrivning.

I artikeln "Beskrivning av informationsmängder" studerar vi best practice och ger konkreta tips och exempel på hur olika informationsmängder bör beskrivas.