2023-09-05: Modellering av data

Publicerad den 2023-09-05
Patrik Hallén


"Data är den nya oljan" enligt flera källor på nätet (se länk nedan). Men vad betyder det, och vad behöver man göra för att kunna utvinna värde från data?

En viktig förutsättning för att kunna utvinna värde är att man kan definiera vilket data man har, hur det är strukturerat, vad det betyder och i vilka system det finns.

Befintliga IT-system som stödjer verksamheten och automatiserar processer är en viktig källa genom att de behandlar information som realiserats i form av olika datastrukturer (vanligtvis relationsdatabaser men även andra former av datalagring förekommer).

Ett sätt att snabbt och effektivt få ett grepp om data och datastrukturer är att "skrapa" av befintliga IT-system (i Prime Arch kallas dessa "applikationer").

Vi behandlar ämnet i en serie av artiklar och den första handlar om just "dataskrapning".

Trevlig läsning! 

Länkar