Ramverket underhålls av aRway AB. Allt innehåll om ramverk har fastställts av Prime Arch Change Control Board (PA-CCB). Medlemmar i PA-CCB är Anders Fransson och Patrik Hallén, bägge från aRway; samt Per Carlsson, chefarkitekt på SKB, Svensk Kärnbränslehantering. Ansvarig utgivare: Patrik Hallén.