Prime Arch Värdepaket

Publicerad den 2018-10-16
Patrik Hallén


Ett Värdepaket är exakt vad det låter som: ett paket fyllt med värde.

Att bygga kvalitet i sitt EA-arbete kräver hårt jobb. Genom att slå era kloka huvuden ihop internt når ni till en viss kvalitetsnivå. Genom att gå utbildningar, ta in externa resurser och tillämpa standards når ni en högre nivå.  

Prime Arch har paketerat mycket kunskap och gjort det tillgängligt för studier. Men det kräver hårt arbete för att omvandla teoretiska modeller till praktisk användning.

Genom värdepaket når ni en ännu högre  kvalitet och på kortare tid. Värdepaketet är byggt på många års praktiskt arbete hos ett flertal kunder. Paketet innehåller färdiga mallar/metoder med beskrivningar och praktiska råd.  För mer information, skicka ett epost till support@primearch.se.