Integrationskarta (IK)

Publicerad den 2018-10-15
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur applikationerna inom ett visst applikationsområde är integrerade med varandra. Beskrivningen är starkt förenklad i syfte att skapa överskådlighet framför att beskriva integrationerna på ett korrekt sätt.

Användning

IK-vyn utgör en översikt av integrationer, vanligen inom ett visst applikationsområde.

Vyn används för att skapa förståelse för övergripande flöden samt för att navigera till andra modeller.

Tillvägagångssätt

  1. Välj några logiskt relaterade applikationsområden, t ex utifrån ett flöde eller en processgrupp.
  2. Identifiera de applikationer som ingår i flödet.
  3. Placera applikationerna på ett sätt som gör det enkelt att följa flödet samtidigt som det är möjligt att gruppera applikationerna efter applikationsområde.
  4. Dra relationerna utifrån vilken data som skickas.
  5. Placera gärna applikationsområdena som bakgrund.Länkar

Metaobjekt

Applikationsområde

Applikation