Logisk applikationsbeskrivning (LAB)

Publicerad den 2021-04-08
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av ett önskat målläge med den funktionalitet som en logisk applikation bör ha uttryckt i form av verksamhetsfunktioner.

Användning

Logisk Applikationsbeskrivning används för att beskriva en funktionell avgränsning för en applikation. Den utgör därmed grund för en funktionell kravställning avseende uppdelning i applikationsmoduler.

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut applikationen som en bakgrund.

  2. Placera de verksamhetsfunktioner som identifierats i tidigare analys.

En förutsättning är att den funktionella kravställningen analyserats med verksamhetsfunktioner. Detta är ett omfattande arbete som berörs separat.
Länkar

Metaobjekt

Applikation

Verksamhetsfunktion