Applikationsflödesbeskrivning 1 (AFB-1)

Publicerad den 2021-04-14
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur det är tänkt att applikationerna på modulnivå ska utbyta information med varandra. Beskrivningen är förenklad i syfte att beskriva krav på informationsutbyte.

Användning

Applikationsflödesbeskrivningen utgör en översikt av informationsutbyte mellan olika applikationsmoduler, vanligen inom ett visst applikationsområde.

Vyn används för att identifiera krav på integrationspunkter samt vilken information som ska överföras.

Tillvägagångssätt

  1. Välj några logiskt relaterade applikationsområden, t ex utifrån ett processsflöde, tjänsteflöde eller en processgrupp.
  2. Identifiera de applikationer som ingår i det övergripande flödet (se IK).
  3. Identifiera de applikationsmoduler som ingår i flödet.
  4. Identifiera vilka informationsobjekt som behöver överföras  (utgå från listan med identifierade och fastställda informationsobjekt).
  5. Koppla ihop objekten till flöden.