D11 Datadomän

Publicerad den 2018-08-19
Patrik Hallen


En gruppering av datagrupper i syfte att skapa översikt och struktur.

Beskrivning

Datadomäner följer MECE-principen (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive), se t ex Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/MECE_principle.


Exempel:

  • Ledningsdata
  • Leveransdata
  • Stöddata