D21 Datagrupp

Publicerad den 2018-08-19
Patrik Hallen


En gruppering av datakomponenter i syfte att skapa översikt och struktur.

Beskrivning

En gruppering av datakomponenter i syfte att skapa översikt och struktur. Datagrupper följer MECE-principen (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive), se t ex Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/MECE_principle.


Exempel:

  • Verksamhetsplaneringsdata
  • Produktionsdata
  • Ekonomidata