F22 Förmågeflöde

Publicerad den 2018-10-14
Patrik Hallen


En specifik uppsättning av operationella förmågor eller verksamhetsfunktioner som samverkar för att åstadkomma ett resultat.

Beskrivning

Förmågeflödet kan användas till att beskriva en specifik förmågekonfiguration för t ex en organisation eller en plats.