F31 Operationell förmåga

Publicerad den 2021-05-07
Patrik Hallén


En holistisk beskrivning av verksamhetens förmåga att producera tjänster och produkter på ett effektivt sätt.

Beskrivning

En integrerad och heltäckande uppsättning av relaterade kunskaper, färdigheter och förmågor relaterade till en specifik uppsättning av resurser (inklusive personer och organisationer) som - när de kombinerats - möjliggör för företaget att göra något på ett bra sätt.

Exempel

Exempel på operationella förmågor är "Rekrytera personal", "Offerera tjänst" och "Fakturera kund". 

Länkar

Modellera Personas

Vytyper

Applikationsomgivningsbeskrivning (AOB)

Förmågeomgivningskarta (FOK)

Förmågebeskrivning (FB)

Förmågeflödesbeskrivning 1 (FFB-1)

Förmågeflödesbeskrivning 2 (FFB-2)

Förmågeomgivningsbeskrivning (FOB)

Förmågeomgivningsmodell (FOM)

Förmågemodell (FM)

Informationsomgivningsbeskrivning (InfOB)

Kravomgivningsmodell (KOM)

Processomgivningsbeskrivning (POB)

Tjänsteomgivningsbeskrivning (TOB-1)