Förmågebeskrivning (FB)

Publicerad den 2021-06-01
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur operationella förmågor alternativt verksamhetsfunktioner har grupperats i verksamhetsförmågor. Beskrivningen är starkt förenklad och innehåller endast förmågeobjekt i en hierarki, men den kan även ordnas i flöden.

Användning

Förmågebeskrivningen används att illustrera hur olika operationella förmågor eller verksamhetsfunktioner samverkar i ett större sammanhang (End-to-End).

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut verksamhetsförmågorna som en bakgrund.
  2. Placera de operationella förmågorna eller verksamhetsfunktionerna inom respektive verksamhetsfunktion, gärna enligt en logisk sekvens från vänster till höger.
  3. Placera förmågeflödet som en bakgrund för verksamhetsförmågorna.