Metaobjekt

F32 Verksamhetsfunktion

Publicerad den 2018-10-14
Patrik Hallen


En gruppering av logiskt relaterade uppgifter som krävs för att producera ett resultat.

Beskrivning

Verksamhetsfunktionen är en teoretisk konstruktion som fokuserar på VAD som krävs för att skapa ett resultat. Namnet sätts som verbalsubstantiv för att markera avsaknaden av aktivitet. Exempel på namnsättning: Producera blir Produktion, Analysera blir Analysering, Fakturera blir Fakturering, Hantera blir Hantering och Administrera blir Administrering.