F32 Verksamhetsfunktion

Publicerad den 2021-03-30
Patrik Hallen


Gruppering av logiskt relaterade uppgifter som krävs för att producera ett resultat.

Beskrivning

Verksamhetsfunktionen är en teoretisk konstruktion som fokuserar på VAD som krävs för att skapa ett resultat. Namnet sätts som verbalsubstantiv för att markera avsaknaden av aktivitet.

Exempel på namnsättning:

  • Producera blir Produktion
  • Analysera blir Analysering
  • Fakturera blir Fakturering
  • Hantera blir Hantering
  • Administrera blir Administrering.

Exempel

Exempel på verksamhetsfunktioner är Kundfakturering, Rekrytering, Produktionsplanering och Leverantörsfakturahantering.

Länkar

Informationsomgivningsbeskrivning (InfOB)

Förmågeomgivningsmodell (FOM)

Förmågeomgivningsbeskrivning (FOB)

Logisk applikationsbeskrivning (LAB)

Kravmodell (KM)

Förmågeomgivningskarta (FOK)

Förmågeflödesbeskrivning 2 (FFB-2)

Förmågeflödesmodell (FFM)

 Implementeringsomgivningsbeskrivning (ImpOB)

Applikationsomgivningsbeskrivning (AOB)

Förmågebeskrivning (FB)