S22 Strategi

Publicerad den 2021-06-22
Patrik Hallén


En organisations riktning och syfte i långtidsförloppet.

Beskrivning

Strategin representerar det av organisationen "rätta" vägvalet för att nå det långsiktiga målet, givet begränsningar och risker i sammanhanget.

Exempel

  • Ha en god geografisk täckning med fokus på större flygplatser, i hård konkurrens med andra biluthyrningsföretag.
  • Hantera inköp och utbyte av bilar på lokal nivå utifrån nationella riktlinjer
  • Ansluta till ett etablerat förmånssystem (köpa tjänsten istället för att bygga eget)
  • Leverera pizza till den plats kunden väljer
  • Implementera ett CRM-system
  • Öka köp från befintliga kunder
  • Köpa leadslistor från andra e-handelsföretag