P11 Processområde

Publicerad den 2021-03-25
Patrik Hallen


Logisk gruppering av processgrupper som skapar struktur och översikt i processkartan.

Beskrivning

Grupperingen av processgrupper och processflöden i processområden syftar till att skapa ordning och reda, där en processgrupp/processflöde endast ingår i ett processområde.

Processer som skapar värde för slutkund betecknas kärnprocesser och dessa områden namnsätts vanligen med koppling till typ av verksamhet.

Exempel

Exempel på processområden är Ledningsprocesser, Stödprocesser, Kärnprocesser, Utvecklingsprocesser samt Sälj- och leveransprocesser. 

Länkar

Processkarta (PK)