P11 Processområde

Publicerad den 2021-03-25
Patrik Hallén


Logisk gruppering av processgrupper som skapar struktur och översikt i processkartan.

Beskrivning

Grupperingen av processgrupper och processflöden i processområden syftar till att skapa ordning och reda, där en processgrupp/processflöde endast ingår i ett processområde.

Processer som skapar värde för slutkund betecknas kärnprocesser och dessa områden namnsätts vanligen med koppling till typ av verksamhet.

Exempel

  • Ledningsprocesser
  • Stödprocesser
  • Kärnprocesser
  • Utvecklingsprocesser
  • Sälj- och leveransprocesser. 

Länkar

Processkarta (PK)