I31 Informationsobjekt

Publicerad den 2021-05-31
Patrik Hallen


Representation av information om verkligt föremål.

Beskrivning

Används i verksamhetens tjänsteflöden för att beteckna input och output för en verksamhetsfunktion och för att beskriva kravställning på information avseende struktur och innehåll.

Exempel

Exempel på informationsobjekt är Kundbeställning, Utleverans av varor, Affärsplan och Legalt bokslut.