I52 Verksamhetsbegrepp

Publicerad den 2021-05-31
Patrik Hallen


Ord som används av verksamheten för att beskriva verksamheten.

Exempel

  • Kundbeställning
  • Produkt
  • Pris
  • Betalning

Länkar

Verksamhetsbegreppsmodell (VBM)