D21 Datagrupp

Publicerad den 2021-06-03
Patrik Hallén


En gruppering av datakomponenter i syfte att skapa översikt och struktur.

Beskrivning

Datagrupper följer MECE-principen (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive), se t.ex. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/MECE_principle.


Exempel:

  • Verksamhetsplaneringsdata
  • Produktionsdata
  • Ekonomidata