IM23 Platå

Publicerad den 2021-06-18
Patrik Hallen


En representation av ett relativt stabilt tillstånd för en arkitektur som existerar under en begränsad tidsperiod.

Beskrivning

Platån är kopplat till tid med en tidpunkt för start och en tidpunkt för dess slut.

En flygning från Stockholm till New York med mellanlandning i London beskrivs som tre platåer: Första platån är Stockholm, andra platån är London och tredje platån är New York. Observera att platån är platstillståndet som varar under en begränsad tid och resorna mellan platåerna är delsträckor som ska tillryggaläggas som leder till platån. En mellanlandning i London 1/3 med ankomst från Stockholm kl 09.00 och avresa till New York kl 11.30 är således en platå med startpunkt 09.00 och slutpunkt 11.30 den 1/3. I verksamhetsutveckling varar platåerna betydligt längre då utvecklingsarbetet som bedrivs under ett år inte införs i verksamheten förrän allt är redo. Det innebär att den nuvarande platån sträcker sig över hela det året. 

Exempel

  • Visionsarkitektur

  • Målarkitektur 2025

  • Ny Verksamhetsplattform 2020

  • Utgångsläge 2018