IM23 Platå

Publicerad den 2021-06-18
Patrik Hallén


Representation av ett relativt stabilt tillstånd för en arkitektur som existerar under en begränsad tidsperiod.

Beskrivning

Platån är kopplat till tid med en tidpunkt för start och en tidpunkt för dess slut.

Platån beskrivs vanligen i relation till den leverabel som realiseras vid platåns början.

Exempel

  • Nuläge
  • 2024
  • Målläge
  • Ny Verksamhetsplattform 2022