Atlassian och Prime Arch

Publicerad den 2022-01-09
Patrik Hallén

Atlassian är ett autralisensiskt programvaruföretag som är ledande inom utveckling av programvaror för mjukvaruutveckling, projektledning och samarbete.

De mest kända verktygen från Atlassians portfölj är Confluence, Jira och Trello och är sammansatt för att stödja hela den agila utvecklingscykeln som vanligen kallas Devops.Genom sin ledande position inom agil utveckling har de genom sina programvaror satt en defactostandard inom området där de har etablerat ett antal viktiga begrepp och en hierarki:
En grundläggande princip som Prime Arch bygger på är att utgå från etablerade standarder. Analysen är därför förutsättningslös sett till att målet är att identifiera metaobjekten snarare än att mappa dem mot en beslutad definition.

För den inledande analysen valde vi därför att behålla samtliga begrepp som kandidater för metaobjekt förutom "Theme". Stora fokusområden som spänner över organisationen är något form av områdesobjekt, och slutsatsen är att "F22 Förmågeflöde" ligger mycket nära Atlassians definition. För att komma vidare i analysen krävs en jämförelse av andra etablerade standarder såsom SAFe och Scrum. Resultatet av den samlade analysen beskrivs i artikeln "Implementeringshierarkin i olika standarder".