V - Organisation

Publicerad den 2019-01-07
Patrik Hallen


Quote

Metaobjekt

C = Core

E = ExtendedMetaobjekt efter nivåVytyper