Applikationshierarkin enligt Archimate

Publicerad den 2018-09-19
Patrik Hallén

Enligt Archimates specifikation för applikation finns det två olika metaobjekt:

  • Application Component
  • Application Function

Se ArchiMate® 3.0.1 Specification, 9 Application Layer.Problemet kan delas in i två delar:

  1. Det blir godtyckligt för hur många nivåer som kan användas för respektive metaobjekt. Vi förordar en preskriptiv standard som har en logisk, och normativ uppbyggnad.
  2. En närmare granskning av definitionerna visar på bristande logik. Applikationskomponenten ska vara modulär, men Applikationsmodul existerar inte som objekt. Applikationsfunktionen sägs gruppera uppgifter, men Applikationsuppgift existerar inte som objekt.


En rimlig slutsats är att Archimate har tänkt i fler nivåer, men att man inte har fått gehör för det i standarden.

En annan slutsats är att för att standardisera arkitekturen och förenkla analysen och kopplingar till andra dimensioner bör ett ramverk innehålla 5 nivåer för applikation.

Se Prime Archs applikationshierarki.


Länkar

T - Applikation