Datakarta (DK)

Publicerad den 2021-04-19
Patrik Hallén


En datakarta är en översiktlig gruppering av den data som behandlas av verksamheten i syfte att skapa struktur.

Användning

Datakartan används för att navigera till underliggande databeskrivningar. Den används också till att skapa en översikt över vilka datadomäner samt datagrupper som finns i en verksamhet.

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut datadomänerna som en bakgrund.
  2. Placera datagrupperna inom respektive datadomän och dra relationerna om dessa saknas sedan tidigare.

Kartans disposition följer samma principer som processkartans indelning, vilket innebär att ledningsdata placeras överst, stödjande data nederst och data som stödjer kärnverksamheten mellan dessa.

En förutsättning är att datadomäner samt datagrupper har identifierats sedan tidigare. Detta är ett mycket omfattande arbete som berörs separat.
Länkar

Metaobjekt

Datagrupp

Datakomponent