Dataobjektmodell (DM)

Publicerad den 2021-04-23
Patrik Hallén


En dataobjektmodell ger en bild av vilka dataobjekt ett givet ramobjekt hämtar dataobjekt ifrån. Ramobjektet kan både vara en datagrupp eller en datakomponent.

Användning

Dataobjektmodellen används för att navigera till underliggande datamodeller.  Den används också till att skapa en översikt över vilka dataobjekt som ingår i en datagrupp eller i en datakomponent.

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut datagrupp eller datakomponent som en bakgrund.
  2. Placera dataobjekten inom datagruppen eller datakomponenten.

En förutsättning är att datakomponenterna har identifierats sedan tidigare.
Länkar

Metaobjekt

Datakomponent

Dataobjekt