2021-08-20: Förändring över tid

Publicerad den 2021-08-20
Patrik Hallén

Hur beskrivs en verksamhet som utvecklas över tid?

Är det samma objekt som förändras eller ersätts det av ett nytt objekt?Med dimensioner är det möjligt att beskriva olika aspekter av en verksamhet, såsom processer, applikation och information. Och nivåer gör det möjligt att välja detaljeringsgrad för att hitta rätt precision i verksamhetsmodellerna.

För att beskriva  en verksamhet i olika tidsperspektiv kan man skapa olika diagram, t ex ett som visar nuläget och ett som visar ett önskat läge. Men som frågan i inledningen sätter fingret på är det inte helt klart vad som ska modelleras. Är det samma objekt som är förändrat till innehåll och omgivning, eller är det ett helt nytt objekt som ersätter det gamla objektet?

Prime Arch lutar sig som vanligt på standarder och best practice. Ett flertal standarder såsom ArchiMate använder metaobjekt för att representera ett tidsbundet tillstånd, vanligen kallat platå eller milstolpe. Men det saknas tydliga riktlinjer och vägledning som beskriver hur man ska tänka kring objekt som ska kopplas till ett tidsbundet tillstånd - är det samma eller är det ett nytt objekt?

För att besvara frågan har vi valt att studera antikens stora tänkare och det klassiska problemet med Theseus skepp. Vi använder ett exempel från sportens värld för att illustrera vad som händer med en organisation över tid när den förändras gradvis. Givetvis kopplar vi det till Prime Arch och dess metaobjekt.

Läs mer: