Scrum och Prime Arch

Publicerad den 2022-01-09
Patrik Hallén


Ken Schwaber är en av skaparna av Scrum och han har bildat Scrum.org för att hjälpa individer och team att lösa komplexa problem.

Som framgår av beskrivningen under Resources på Scrum.org så är det att betrakta som ett ramverk.


Scrum is a lightweight framework that helps people, teams and organizations generate value through adaptive solutions for complex problems.

I Scrum krav samlas alla krav i "Product Backlog" där de detaljeras och förädlas tills de är så tydliga och specifika att de kan överföras till "Sprint Backlog".

Ken Rubin är en av de mest lästa författarna och anlitade utbildarna inom Scrum. Kens företag Innolution beskriver hur man arbetar i praktiken med "Product Backlog". I en bild beskrivs de specifika objekt som ett "Product Backlog Item" (PBI) kan brytas ned i:I studien av Enterprise Architecture och hierarkin för implementeringsdimensionen är det "Feature" och dess nedbrytning i "User Story" och "Use Case" som är relevant. 

Dessa begrepp förklaras inte i den officiella Scrum-ordlistan men det finns flera källor som beskriver sin tolkning. Justinmind ger följande illustration samt kännetecken avseende storlek:Som framgår av bilden är ett "Use Case" större i omfattning då det kan krävas flera sprintar, medan en "User Story" får plats i en sprint. Ett citat från Justinminds blog:


User stories are much briefer, more succinct documents and generally tend to be used for smaller features. They can also be used to break larger features down into small steps or multiple user stories. Conversely, use cases tend to give more of an overview of a larger system functionality.

Även innan Prime Arch påbörjade mappningen mot de agila ramverken publicerades följande artikel i Prime Arch-appen: Användarberättelse eller Användningsfall.

Den överensstämmer mycket väl med ovanstående beskrivningar från Justinmind.

För att komma vidare i analysen krävs en jämförelse av andra etablerade standarder såsom SAFe och Atlassian. Resultatet av den samlade analysen beskrivs i artikeln "Implementeringshierarkin i olika standarder".