2022-10-22: Program Increment i SAFe

Publicerad den 2022-10-22
Patrik Hallén


Många organisationer använder SAFe i sitt utvecklingsarbete och en central del i planering och genomförandet av arbetet är Program Increment.

Agilt arbete beskrivs i Prime Arch med Implementeringsdimensionen och vi har tidigare beskrivit hur Prime Arch relaterar till de mest populära agila ramverken.

Vi får flera frågor om hur Program Increment kan modelleras i Prime Arch och i följande artikel beskrivs de olika koncepten i SAFe som är relaterade till Program Increment:

Program Increment in SAFe