Förmågekartan: Struktur för verksamhetsbeskrivningar

Publicerad den 2019-06-17
Patrik Hallén

2

Förmågekartan som hjälpmedel för att organisera verksamhetsbeskrivningar 


Situation

Arkitekturgemenskapen (AG), som organiseras av SKL och Inera, har tagit fram en förmågekarta som ska vara den struktur som används för att presentera verksamhetsbeskrivningar.

Anledningen är att det är svårt att få en sammanhängande bild av vilka beskrivningar som finns utan att riskera att användaren drunknar i detaljer. Mappstrukturen i EA-verktyget tvingar fram ett val när det gäller hur de olika beskrivningarna ska sorteras, vanligen blir det per dimension (process, information, applikation) men det är även vanligt att det sker efter organisationsenhet.

Genom att sortera per dimension får man en bra överblick av helhetsperspektivet vilket är speciellt viktigt för information och applikation. Nackdelen är att en specifik verksamhet har svårt att hitta det som är relevant för just dem vilket tar tid och skapar frustration.

Förmågekartan är tänkt som den struktur som ska ta hand om detta problem.

Problem

Förmågekartan finns i Arkitekturbiblioteket och är tillgänglig för alla medlemmar. Men följande problem/frågeställningar uppstår:
  1. Hur ska förmågekartan modelleras in i verktyget? En förmåga är ju en kombination av  process, organisation, information, applikation och annat.
  2. Hur påverkar förmågekartan strukturen i EA-verktyget?
  3. Hur gör man en snygg paketering på intranätet så att det är lätt att navigera till rätt verksamhetsbeskrivning med Förmågekartan som startpunkt?
  4. Det tar tid att sortera alla beskrivningar per förmåga.

Komplikation

Det finns olika sätt att införliva förmågekartan som en del av verksamhetsbeskrivningen. Men då det tar tid att fundera ut hur det bäst ska göras och det tar tid att genomföra det rent praktiskt så är risken stor att det inte blir av eller att det genomförs på ett sätt som gör att man inte får den nytta av förmågekartan som man tänkte sig.

Lösning

aRway har tillsammans med Sundsvalls kommun tagit fram en lösning som gör förmågekartan till en integrerad del av verksamhetsbeskrivningarna och som utgör startpunkten för navigering bland EA-diagram på intranätet.
Lösningen innehåller:
  • Konfiguration av EA-verktyget för användning av Förmågor
  • Förmågekartan inmodellerad i EA-verktyget
  • Navigationsdiagram för Förmågor i Förmågekartan
  • Sortering av befintliga EA-diagram
  • Publicering av Förmågekartan på intranätet 

Intresserad?

Detta är en paketering av best practice och tillämpning hos andra organisationer. Läs även om Prime Arch Värdepaket.

Kontakta Patrik Hallén på aRway om du vill få kompletterande information, en demo eller ett kostnadsförslag.