Konfiguration av Prime Arch i Sparx

Publicerad den 2020-01-05
Patrik Hallén


Sparx är ett generellt EA-verktyg som stödjer flera olika ramverk. Utan någon som helst konfiguration så är det UML-notation som är standard. Det är även möjligt att installera andra konfigurationer såsom Archimate och Zachman eller utveckla en egen konfiguration.

En konfiguration består främst av tre saker:

  1. Stereotyper för element och relationer
  2. Diagramtyper
  3. Verktygslådor

Prime Archs konfiguration för Sparx 

Prime Archs konfiguration i Sparx består av stereotyper för objekt och relationer:

Objekt

  • 31 st i Prime Arch Core
  • 143 st i Prime Arch Extended fördelade på 17 olika dimensioner

Varje objekt har sin egen Prime Arch-symbol och denna ritas med hjälp av shapescript.

Relationer

  • 72 st kopplade till verktygslådor

Nedan visas objekt och relationer i verktygslådan ProcessDiagramtyper

Diagramtyp väljs i samband med att ett diagram skapas. Det finns totalt 18 diagramtyper:

  • 1 st för Prime Arch Core
  • 17 st för Prime Arch Extended


Verktygslådor

Det finns en verktygslåda för varje diagramtyp, således 18 st.

Funktioner

Det finns en hel del nyheter i version 4. Läs mer här:

 

Pris

Konfigurationen kostar 15.000 kr för en första leverans. I priset ingår tre st efterföljande större uppdateringar (releaser) och eventuella mindre korrigeringar månadsvis (sprintar).

Efterföljande år betalas en underhållsavgift på 5.000 kr (33%) varje år för rätt till löpande uppdateringar.

För mer information, skicka ett epost till support@primearch.se.