Vy-typer

Processaktivitetsflödesmodell (BPMN)

Publicerad den 2019-01-13
Patrik Hallen


En visuell beskrivning på detaljerad nivå som visar hur arbetet går till. Beskrivningen följer standard BPMN-notation (Business Process Modeling Notation). Notationen tillåter modellering av roller, aktiviteter, applikationer, händelser, grindar och data.

Användning

Modellen är tillräckligt detaljerad för att kunna användas i utbildningssyfte och för att kravställa på IT. Genom att följa BPMN-standard är det möjligt för utvecklare om de så vill att berika modellen ytterligare i för att skapa underlag för systemutveckling.

Tillvägagångssätt

  1. Skapa en simbana för varje personroll som är aktör i processen. Även applikationsmoduler kan vara aktörer i automatiserade processer.
  2. Synkronisera start- och sluthändelser med artefakter för att hitta rätt avgränsning.
  3. Beskriv huvudflödet med aktiviteter i den följd de sker.
  4. Beskriv alternativ- och felflöden med hjälp av grindar.
  5. Komplettera med viktiga mellanliggande händelser.
  6. Vid behov, visa vilket data som konsumeras/skapas/uppdateras.