Regelkarta (RK)

Publicerad den 2024-04-25
Alice Båvner


En visuell beskrivning av regelgrupper som finns i en verksamhet och hur dessa har grupperats i olika regelområden.

Användning 

Regelkartan utgör en översikt av regelgrupper, vanligen inom ett visst regelområde.

Vytypen används för att navigera till andra modeller.


Tillvägagångssätt

  1. Identifiera ett (eller flera) regelområden
  2. Identifiera regelgrupper som ingår i de respektive regelområdena
  3. Placera regelgrupperna i de respektive regelområdenaLänkar

Metaobjekt

Regelområde

Regelgrupp