S12 Affärsidé

Publicerad den 2021-06-21
Patrik Hallén


Beskrivning av vem organisationen vänder sig till och de behov ska tillgodoses samt hur detta ska göras

Beskrivning

Ordet affärsidé och verksamhetsidé används i praktiken ofta synonymt. Verksamhetsidé kan användas vid beskrivning en större verksamhets affärsidé (på koncernnivå) eller en offentlig verksamhet, medan ordet affärsidé används för underliggande affärsenheter, vilket t.ex. kan vara dotterbolag, divisioner eller enskilda initiativ.


Exempel

Konsultföretag

  • Leverera IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Med djupt verksamhetskunnande, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens ökar företaget kundernas konkurrenskraft.

Detaljhandel

  • Vår affärsidé är att göra det smidigt för människor att lösa vardagens praktiska små problem.
  • Sälja gör-det-själv-artiklar till konkurrenskraftiga priser i butiker och via postorder/internet. Vi ska arbeta med god varukvalitet och hög servicenivå.

Byggbolag

  • Utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta.

Fastighetsbolag

  • Långsiktigt äga, utveckla och förvalta fastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige.