R - Implementering

Publicerad den 2021-11-21
Patrik Hallén


Med implementering avses dels den förflyttning som önskas från nuläge till målläge, och dels den paketering av arbete som syftar till att förändra verksamheten.

I projektsammanhang används ofta WBS (Work Breakdown Structure) för att beskriva leverabler och aktiviteter och inom agil utveckling är Epics det övergripande planeringsobjektet som bryts ner i mindre delar och planeras in iterationer av olika tidslängd.

Prime Arch utgår från beprövade standarder och förenar traditionella EA-ramverk med agila metodramverk. För en sammanfattande analys, läs "Implementeringshierarkin i olika standarder".Implementering delas in i två kategorier: förändring och användarbeskrivning. Med förändring avses dels den förflyttning som önskas från nuläge till målläge, och dels den paketering av arbete som syftar till att förändra verksamheten. I projektsammanhang används ofta WBS (Work Breakdown Structure) och inom agil utveckling är Sprint det centrala planeringsobjektet till vilken användarberättelser (eng: user story) och features (tekniska funktioner) knyts.

ArchiMate definierar implementeringsobjekten enligt följande:Nedan visas en schematisk bild över hur gapet mellan två platåer kan överbryggas, dels av arbetspaket där Epic brutits ned till Capabilities och Features, och dels av arbetspaket när Etapper brutits ned till Releaser och Sprintar.Leverabler ska realisera viktiga delar i verksamheten och för att det ska blir rätt krävs styrning. Nedan ett exempel på hur en Capability kopplas till olika dimensioner: En annan viktig aspekt av implementeringen är att visa på ansvarsfördelningen sett till organisationen.

I exemplet nedan visas exempel på hur agila team som organiserats i tåg inom ett program tilldelas ansvar för sprintar och features:Metaobjekt

C = Core

E = ExtendedMetaobjekt efter nivåVytyper