S - Styrning

Publicerad den 2021-08-18
Patrik Hallén


Styrning ingår i det strategiska lagret (S) och används för att modellera högnivåkoncept som exempelvis Vision, Erbjudande, Strategi och Nytta. Dessa kan i sin tur detaljeras i Mål, Kritiska framgångsfaktorer, Handlingsalternativ och Indikatorer.

I Prime Arch Core finns det tre viktiga metaobjekt:

  • Vision
  • Mål
  • Indikator

Dessa är utvalda baserat på SKL/Ineras kärnobjekt med samma namn och används för att bryta ner visionen i konkreta mål samt definiera hur dessa ska mätas.

Metaobjekt

Prim Arch Extended utökar dessa till totalt 11 metaobjekt.

Anledningen är att när man vill beskriva styrningen med större precision så är det viktigt att  kunna hålla isär objekt som t ex Vision, Drivkraft och Erbjudande.

C = Core

E = ExtendedMetaobjekt efter nivåVy-typer