V - Tjänst

Publicerad den 2021-11-29
Patrik Hallén


Något en verksamhet erbjuder för tillgodose ett behov hos en mottagare, med tydlig avgränsning och villkor för dess nyttjande. Används i en vidare bemärkelse och inkluderar även produkt, kontrakt, och kanal.

Metaobjekt

C = Core

E = ExtendedMetaobjekt efter nivåVy-typer