2021-11-22: Prime Arch kopplar samman arkitektur och agil metodik

Publicerad den 2021-11-21
Patrik Hallén


Använder din organisation ArchiMate eller Zachman för att beskriva verksamhetsarkitekturen? Har ni under de senaste åren övergått till att bli mer agila i verksamhetsutvecklingen och använder metodramverk såsom SAFe?

Svårt att få ihop dessa?

Prime Arch har lösningen på detta.Prime Arch kopplar samman Zachmans nivåer och metaobjekten från implementeringsdimensionen i ArchiMate med det bästa från de agila metodramverken SAFe, Atlassian och Scrum.

Vi har uppdaterat Prime Archs implementeringsdimension och beskrivit den bakomliggande analysen i några artiklar.

Läs mer här: