Metaobjektens placering: Princip #4 Är/Bör

Publicerad den 2022-05-09
Patrik Hallén


I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den fjärde är Är/Bör.


​Objekten på nivå 2-5 i kolumn 1 och 2 representeras av ”är” och ”bör”.

Ett exempel på detta finner vi i organisationsdimensionen:I den första kolumnen finns metaobjekt som beskriver hur organisationen har realiserats, från högsta nivån som ofta är koncern ner till den lägsta nivån i organisationshierarkin Befattning. I den andra kolumen finns objekt som med roller beskriver hur arbetet bör organiseras utifrån det arbete som ska utföras. Det är en sanning med modifikation då även ärläge i en organisation kan beskrivas med roller, t ex för projekt, förvaltningar och processtyrning.

Denna princip är dock inte giltig i så många dimensioner. Det är bara i förmågedimensionen man (delvis) hittar samma princip :