Integrationsmodell (IM)

Publicerad den 2019-10-08
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur applikationsfunktioner och tjänster är integrerade med varandra, både inom en viss applikationsmodul och mellan applikationsmoduler. Beskrivningen åskådliggör hur data skickas mellan applikationsuppgifter.

Användning 

IM-vyn utgör en detaljerad bild av integrationer av fysiska applikationsuppgifter.

Tillvägagångssätt

1.Välj några logiskt relaterade applikationsmoduler, t ex utifrån ett flöde eller en process.

2.Identifiera de applikationsfunktioner och applikationstjänster som ingår i flödet.

3.Identifiera de applikationsuppgifter som ingår i flödet.

4.Placera applikationsuppgifterna på ett sätt som gör det enkelt att följa flödet samtidigt som det är möjligt att gruppera dem efter funktioner och tjänster

5.Dra relationerna utifrån vilken data som skickas.

6.Placera gärna modulerna och applikationerna som bakgrund.