Logisk Integrationsmodell (LIM)

Publicerad den 2019-10-08
Patrik Hallen


En visuell beskrivning av riktlinjer för hur ett applikationsgränssnitt bör implementeras i termer av paket av information som ska överföras genom interaktion mellan olika förmågor.