Implementeringsmodell (ImpM)

Publicerad den 2019-06-19
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av innehållet i en release som visar vilka sprintar som ingår.

Användning

ImpM-vyn utgör en översikt av sprintar som ingår i en release.

Vyn används för att navigera till andra modeller.

Tillvägagångssätt

1. Välj en (eller flera) release.

2. Identifiera alla sprintar som ingår.

3. Placera sprintarna i releaser i lämplig storlek som gör det enkelt att få en överblick. Sprintar (och releaser om flera visas) placeras med fördel i logisk tidsföljd.
Länkar

Metaobjekt

Release

Sprint