2021-03-18: Prime Arch for Sparx EA version 5.0 är här!

Publicerad den 2021-03-18
Martha Edman


Under de första månaderna av 2021 har vi jobbat hårt med att uppgradera den konfiguration i Sparx som vi har utvecklat för Prime Arch. 

Uppdateringen är kostnadsfri för de som tidigare har köpt värdepaketet som innehåller konfigurationen. Den distribueras som en ny MDG som installeras över den gamla versionen (ersätt befintlig fil).

Vi har fått önskemål från många kunder gällande möjligheten att slå om Prime Arch-metaobjekten till att likna ArchiMate-objekt. Detta är något som vi tagit åt oss av och nu gjort till verklighet! 

Nyheter som ingår i 5.0:

  • Prime Arch med ArchiMate-symbol
  • Prime Arch goes ArchiMate

En beskrivning av de nya funktionerna följer nedan. 

Prime Arch Standard

Prime Archs standardobjekt känner ni säkerligen till vid det här laget. Vi presenterar ett kort exempel här ändå för att kunna jämföra med det nya utseendet med ArchiMate.

Utmärkande för Prime Arch utseendemässigt är de dimensionsspecifika färgerna samt den ID-tag som hör till varje objekt.Prime Arch med ArchiMate-symbol

Vi har nu utvecklat metaobjekten vidare till att även kunna visa en ArchiMate-symbol i vänstra hörnet för att indikera vilket ArchiMate-objekt som Prime Arch-objektet bygger på. Detta kan hjälpa fler att  känna igen sig i objekten om man exempelvis är skolad enligt ArchiMate. Nedan visas hur detta ser ut. För att slå på detta filter:

  1. Gå till properties för modellen (diagram properties).
  2. Hitta rutan ”Stereotype”.
  3. Skriv med fritext in ”Symbol” i den rutan.
  4. ArchiMate-symbolen läggs till i objektet.Prime Arch goes ArchiMate

Ett andra alternativ för objekten är att slå om dem till att helt och hållet se ut som ett ArchiMate-objekt medan det behåller övriga funktioner för Prime Arch samt dess storlek. Prime Arch goes ArchiMate helt enkelt! 

Denna funktion slår endast igenom på de objekt som går att "mappa" mot ArchiMate, varför man kommer märka att alla inte får ett nytt utseende – och det är alltså helt rätt att det ska vara så!För att slå på detta filter:

  1. Gå till properties för modellen (diagram properties).
  2. Hitta rutan ”Stereotype”.
  3. Skriv med fritext in ”Archimate” i den rutan.
  4. ArchiMate-symbolen läggs till i objektet.