Vy-typer

Processflödesbeskrivning 2 (PFB-2)

Publicerad den 2018-11-07
Patrik Hallen


En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker mellan processer på en mycket övergripande nivå. Beskrivningen är förenklad och visar processer och input/output i ett flöde samt andra dimensioner som är relevanta att visa. Flödet är grupperat i antingen processgrupper, som anger processens hierarkiska komposition i processkartan, eller i ett processflöde, som anger processens end-to-end-avgränsning oavsett processgrupp.

Användning

Processbeskrivningen används för att på ett enkelt sätt förmedla hur värdeförädlingen sker i verksamheten och vilka beroenden som finns till andra processer och dimensioner. Den används också för att navigera till underliggande processmodeller. 

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut en processgrupp eller processflöde som bakgrund.
  2. Placera processerna i den logiska sekvens från vänster till höger som de samverkar.
  3. Koppla samman processerna med verksamhetsobjekt samt plats, applikationsmodul, organisationsenhet eller andra dimensioner som är relevanta att visa.

(En förutsättning är att processerna identifierats sedan tidigare. Detta är ett omfattande arbete som sker i workshopform och som inte kan förklaras i denna lilla ruta.)