Implementeringsomgivningsmodell (ImpOM)

Publicerad den 2018-07-21
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av vad en sprint avser i termer av t ex processteg, funktionsförmåga eller applikationsfunktion; samt vad den ska åstadkomma med avseende på nyckeltal och gap.

Objekt och relationer - exempel