P41 Processteg

Publicerad den 2021-05-06
Patrik Hallén


En serie aktiviteter som tillsammans, men inte var för sig, skapar en artefakt.

Beskrivning

Ett processteg båstår av aktiviteter. Dess avgränsning utgörs av de artefakter som ger processteget den input som behövs för att skapa den output som eftersträvas

Exempel

  • Attestera leverantörsfaktura
  • Skapa kravprofil
  • Packa vara